Kontakt

Liga protiv raka Zadar
Veslačka 12
Zadar
23 000 Hrvatska

Tajnica: Mirjana Dragičević    099/ 339-1032

Tel: + 385 23 311 550
E-mail: ligaprotivraka.zadar@gmail.com