Liga protiv raka Zadar

Veslačka 12
Zadar 23 000
Hrvatska

Tel: + 385 23 311 550
E-mail: ligaprotivraka.zadar@gmail.com