Donacije

Ukoliko želite pomoći svojom donacijom za kupnju linearnog akceleratora odnosno aparata za zračenje onkoloških bolesnika Zadra i Zadarske županije, možete to učiniti direktnom uplatom na slijedeći račun Opće bolnice Zadar

OR kod za Ligu protiv raka i uplatu za linearni akcelerator