Donacije

Ukoliko želite pomoći svojom donacijom za kupnju linearnog akceleratora odnosno aparata za zračenje onkoloških bolesnika  Zadra i Zadarske županije, možete to učiniti  direktnom uplatom na slijedeći račun Opće bolnice Zadar


OR kod za Ligu protiv raka i uplatu za linearni akcelerator