Prikupljena su sredstva za kupnju aparata za neuronavigaciju

U organizaciji Lige protiv raka Zadar prikupljena su sredstva u iznosu od 1.300.000,00 kuna za kupnju aparata za neuronavigaciju za  Kirurgiju Opće bolnice u Zadru.