20160123_114232

O nama

Predsjedništvo Lige protiv raka Zadar:

Predsjednik: Branko Dukić, dr. med.

Članovi predsjedništva:
Lada Šokota
Vladislav Tomčuk, dipl. iur.
Vesna Telesmanić Dobrić, dr. med.
Renata Žunić Sabalić
Gordana Karuza, dr. med.
Stela Klepac Erstić, dr. med.
Anamarija Markulin, dr. med.
Željko Uzelac
Radmila Miljanić
Mirka Batur, galeristica

Tajnik:
Vladislav Tomčuk, dipl. iur.

Nadzorni odbor:
Petar Lozo, dr. med.
Duško Dubroja
Anđelka Gverić

Stegovna komisija:
Željko Raspović
Gorana Milković
Lela Bajlo

Ciljevi i djelovanje Lige usmjereni su na:

–          poticanje zdravstvene prosvjećenosti pučanstva radi učinkovite borbe protiv raka putem javnih predavanja, sredstava javnog priopćavanja te izdavanjem ili pomoći u izdavanju knjiga, brošura, letaka, plakata i ostalog tiskanog materijala usmjerenog na razne oblike bore protiv raka,

–          organiziranje, podupiranje i organizacija akcija za rano otkrivanje raka,

–          pomoć u izobrazbi stručnih kadrova za borbu protiv raka organiziranjem stručnih i znanstvenih skupova iz područja onkologije kao i upućivanjem zdravstvenih radnika, svojih članova, na takve skupove u zemlji i inozemstvu,

–          poticanje kao i svi oblici suradnje i pomoći u organizaciji akcija za rano otkrivanje raka,

–          organiziranje klubova za rehabilitaciju i pomoć osobama liječenim od raka sukladno posebnim propisima,

–          organiziranje i sudjelovanje u akcijama radi prikupljanja pomoći bolesnicima koji boluju od raka, sukladno posebnim propisima,

–          pomoć u radu republičkog Registra za rak,

–          Liga koordinira, usmjerava i pomaže obavljanje raznih oblika poslova usmjerenih na borbu protiv raka.

–          aktivna skrb za kronične bolesnike

–          predlaganje mjera za kontinuirano poboljšanje bolničke skrbi,

–          sudjelovanje u provođenju promicanja zdravog načina života i prevenciji ovisnosti.

U izvršavanju svojih zadaća Liga djeluje u okviru mjera zdravstvene zaštite i zdravstvene politike koja se provodi u Republici Hrvatskoj.

 

Kako se stječu prihodi:

Novčana sredstva Liga stječe:

– uplatom članarina
– dobrovoljnim prilozima i darovima

– organiziranjem i sudjelovanjem u akcijama radi prikupljanja pomoći za nabavu medicinske opreme

– financiranjem programa i projekata Lige iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili inozemnih izvora.

– druga novčana sredstva stečena u skladu sa zakonom, njezine nepokretne i pokretne stvari, kao i druga imovinska prava.

Liga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom Lige, u skladu sa zakonom.